• Prosjekter

Har din bedrift et prosjekt som trenger tydelig ledelse og tett oppfølging?
D-RÅD kan gå inn og ta nye eller ferdigstille krevende prosjekter, og sørge for at det går i riktig retning innenfor det rammeverket som er satt.

  • Planlagt eller akutt fravær

Skal din leder ut i permisjon, utdanning eller ut på reise for en periode? 
D-RÅD kan sørge for at du får en operativ leder for en periode og vil tilføre bedriften positive verdier.

  • Virtuell ledelse

Er din bedrift spredt geografisk, tidsmessig eller organisatorisk der kommunikasjon ikke skjer ansikt til ansikt?
Når lederen må fjernstyre medarbeidere og endre måten å samarbeide og ha møter på, kan dette føre til dårligere kommunikasjon og relasjonsbygging. Dette kan igjen gi mangel på tillit og felles identitet, kulturkollisjon og motsetninger mellom ulike grupper, og avdekkes ikke så lett som når folk møtes fysisk.
D-RÅD kan bistå med å tenke nytt innenfor blant annet kommunikasjonsverktøy, lederstil, møtestruktur og arbeidsrytme. 

 

  • Strategisk endring

Skal din bedrift gjennomføre strategiske eller organisatoriske endringer som eks. omstrukturering, oppkjøp el fusjoner?
Å leie inn en person som ikke har historiske bindinger eller har behov for å navigere seg karrieremessig,  men har kompetanse på omstrukturering vil kunne veilede og jobbe for en vellykket omstrukturering. Ved oppkjøp el fusjon ønsker bedriften en rask integrering innen virksomhetens strategi og at bedriften forstår evt. nye roller, nye ansvarsområder og nye arbeidsoppgaver.
D-RÅD har gode metoder for å få medarbeidere med i en ny organisasjon der styring og god kommunikasjon er nøkkelord.

Lukk meny